HR adviseur Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Organisatie

Stichting BOOR

Status

U kunt solliciteren

Locatie

Rotterdam

Door de kwaliteit van je advies en je resultaatgerichtheid lever je mede een belangrijke bijdrage aan de invoering van passend onderwijs binnen het speciaal onderwijs.