Goedgekeurde overeenkomsten voor Interim

Rijnconsult gebruikt nieuwe, door Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn: vanaf 1 mei jl. is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp-ers een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de arbeidsrelatie en loondienst uit te sluiten. Voor de opdrachtgevers is dit van belang omdat zij zo zeker weten dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.

Rijnconsult heeft in samenwerking en overleg met de bij de RIM (Raad voor Interimmanagement) aangesloten bureaus een modelovereenkomst voorgelegd bij de Belastingdienst. Deze is gebaseerd op die voor tussenkomstbureaus: de inzet van een interimmer wordt geregeld middels een gedegen contract dat voldoet aan de nieuwe Wet DBA. Hierin wordt de opdracht, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de zelfstandigheid van de interim-manager scherper beschreven en daadwerkelijk gecontroleerd.

De door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst geeft u dus de gewenste zekerheid over mogelijke loonheffingen voor een periode van 5 jaar (geen risico). Hiermee kunt u als opdrachtgever ervan op aan dat inhuur van een interim-manager via Rijnconsult aan de gevraagde eisen voldoet. Mogelijke verrassingen blijven u bespaard, wat bij de inzet van  “vrije zzp-ers” een risico blijft.

Wij bieden voor alle partijen de garantie op een goede naleving van de Wet DBA en dus zekerheid vooraf!

Specialisten

Afbeelding
Jan-Willem
Jan-Willem van Stijn