InterimRO

Interim-management

Interim-management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het vlottrekken van een project. Wij selecteren zorgvuldig ervaren interimmers die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij gaat oog voor mensen en resultaat samen: wij werken met bevlogen en inspirerende managers en projectleiders, met een brede kijk op zaken, gericht op pragmatische oplossingen. En natuurlijk verkennen wij uw vraag nader door een persoonlijke intake, waarin wij uw situatie en wensen in kaart brengen en vertalen naar de gewenste kennis en ervaring. Om de kwaliteit van de invulling te borgen, werken wij in dit traject ook samen met het interim-netwerk van Rijnconsult.  

Top 3 beste interim adviesbureau

De 7 beloftes van Rieken & Oomen interim:

1. netwerk van 2.500+ ervaren interimmers
2. binnen 2 werkdagen minimaal 3 geschikte kandidaten
3. specifieke sectorkennis en ervaring
4. inzet van ervaren schaduwadviseurs
5. aangesloten bij de Raad van Interim Management
6. hanteren kwaliteitseisen van NVP-sollicitatiecode
7. onze contracten zijn wet DBA-proof

Combinatie procedure interim -vast

Een andere optie voor het invullen van een vacature is de zogenaamde 'combinatie procedure' waarbij wij eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Onze adviseurs kunnen u als opdrachtgever hier een aantrekkelijk aanbod voor doen.

Bel ons voor meer informatie

Kwaliteit

Rieken & Oomen is lid van de Raad van Interim Management (RIM) en daarmee houden we ons aan deze kernwaarden en gedragcode. Wij fungeren ook als klankbord voor de interimmer, maar tevens als partij die zorgt voor verankering van de gewenste verandering. Zo hebben we bijvoorbeeld trainingen geleverd om de interne adviesrol te versterken zodat de interim-manager weer verder kan bouwen richting een toekomstbestendige organisatie. In 2023 zijn we, na klantonderzoek van vakblad Management Team. (MT1000), uitgeroepen tot een van de meest klantgerichte bedrijven van Nederland in de sector interim-management. Van onze klanten krijgen we altijd veel positieve feedback over onze snelle en kwalitatief goede plaatsing van interim kandidaten en dit is natuurlijk een hele mooie blijk van waardering. 

Schaduwmanagement

Kwaliteitsborging vindt gedurende de opdracht plaats door regelmatig schaduwmanagement vanuit ons adviesbureau. Onze expertise van ontwikkelingen in uw branche en onze veranderkundige kennis zetten wij in voor een optimaal, blijvend resultaat. Ruud Goijarts, die als interimmer aangesteld is binnen de bibliotheekbranche, zegt hierover: 'Door op gezette tijden te sparren met mijn schaduwadviseur zorg ik voor een kwalitatief goede uitvoering van mijn opdracht. Het houdt me scherp, levert mij en hierdoor ook de opdrachtgever meerwaarde. De te kiezen veranderaanpak, het tempo waarin ik aan de slag ga, de toekomstscenario’s samen met de aan te sturen teams: allemaal onderwerpen die zich lenen voor een goede afstemming achter de schermen.'

'Schaduwmanagement: klankbord voor de interimmer, kwaliteitsborging voor de opdrachtgever.'

Interesse in een interim oplossing?

Zorg en welzijn

(Lokale) overheid

Onderwijs en onderzoek

Divers

Uitgelicht

Volg ons op de LinkedIn Interim pagina

Benieuwd naar de nieuwste interim vacatures? Meld je dan aan op onze speciale LinkedIn Interim pagina:


LinkedIn interim