assessments

Typisch voor ons

Voor maatschappelijk betrokken organisaties zijn wij dé partner op het gebied van werving, selectie en interim-management in het vinden van een duurzame match voor sleutelposities.  

Wij bieden persoonlijke aandacht en expertise, verbinding op inhoud en relatie en een divers netwerk dat zorgt voor verrassende kandidaten die impact maken. Zeker in een tijd van grote maatschappelijke vraagstukken, een complex werkveld en een dynamische arbeidsmarkt. Wij richten ons in het bijzonder op toezichthouders, bestuurs- en directiefuncties in Zorg & Welzijn, Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Wonen.   

 

Waar diversiteit & inclusie vandaag de dag breed op de agenda staat binnen bedrijfsleven en politiek, lag het in 1988 al ten grondslag aan het ontstaan van het van oorsprong Limburgse bureau. En ook vandaag de dag staat het nog centraal.

Lees ons artikel over 35 jaar Rieken & Oomen

Onze missie

Wij hebben een passie voor maatschappelijk betrokken organisaties en werken met kandidaten die deze waarde net zo omarmen als wij. Deze toegevoegde waarde is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven floreren. Het vraagt een brede blik en interesse voor de wereld om ons heen. En dat is precies wat wij bieden.

In onze procedure om de juiste kandidaat te vinden, staan daarom diversiteit en inclusie centraal. Dit thema is nog steeds geen vanzelfsprekendheid en gaat niet alleen over mannen versus vrouwen, maar ook over diversiteit in persoonsprofielen, achtergrond en culturele bagage.

De focus op maatschappelijke toegevoegde waarde door onder andere de inzet van diversiteit, leidt tot betere resultaten en creëert een organisatiecultuur die doelgerichter, professioneler, innovatiever en toegankelijker is, gericht op de menselijk maat.

Een missie waar wij, elke dag weer, vol overgave aan werken.

Onze visie op diversiteit 

Wij omarmen we de kracht van diversiteit en inclusie. Onze visie is eenvoudig maar krachtig: 'Verschillen tussen mensen leveren meerwaarde voor organisaties.' Rieken & Oomen is 35 jaar geleden opgericht vanuit de missie om meer vrouwen in topposities en in de boardrooms te benoemen. Tegenwoordig onderschrijven we diversiteit in de bredere zin. Wij geloven in de kracht van complementariteit. Onze aanpak begint met een grondige analyse van de organisatiecontext, kwaliteiten en competenties binnen uw organisatie. Vervolgens gaan we op zoek naar kandidaten die niet alleen een aanvulling vormen op deze kwaliteiten maar die tevens de kracht hebben om het potentieel van uw organisatie te versterken. Zo faciliteren wij innovatie en creativiteit binnen organisaties en dragen wij bij aan een inclusieve en diverse samenleving.  

Onze adviseurs zijn getraind in divers en inclusief werven en selecteren. Vanuit deze expertise vervullen zij een adviserende en begeleidende rol richting de advies- en selectiecommissie. Daarnaast werkt Rieken & Oomen conform de NVP sollicatiecode. Deze code onderstreept de principes van objectiviteit en transparantie in het wervings- en selectieproces.  

Waarom Rieken & Oomen

Samen maken we het werkend!

Onze opdrachtgevers waarderen ons om onze professionaliteit in combinatie met onze persoonlijke verbinding. We verbinden ons voor de duur van de opdracht intensief aan de opdrachtgever en aan de kandidaten. Voor ons zijn maatschappelijke impact, verbinding, vertrouwen en aandacht de basis voor een succesvolle samenwerking. Aan de voorkant maken we heldere proces afspraken en monitoren de voortgang. Geen mooie verhalen, maar een realistisch antwoord op vragen en verwachtingen. We zijn oprecht betrokken en durven vernieuwend en creatief te zijn. En ook na afloop van de procedure blijven we in contact met opdrachtgever en geplaatste kandidaat.

Lees meer over Werving & Selectie 

'Scherpe vragen door de adviseur op de inhoud van de achtergrond van de sollicitatie. Er werd ook telefonisch nazorg gepleegd of alles correct afgewikkeld was.'
Geplaatst: Roger Wetzels, lid RvC bij Rabobank Zuid-Limburg Oost
'Ze hebben oog voor jonge, ambitieuze, waardegedreven vrouwen die vanuit hun kennis, affiniteit en maatschappelijke betrokkenheid van toegevoegde waarde kunnen zijn in een Raad van Toezicht.'
Geplaatst: Monique Kuik, als lid RvT bij Movare, onderwijsstichting
'Tijdens de selectiefase, waarbij leeftijd en ervaring soms ervaren worden als een mogelijke belemmering, heeft Rieken & Oomen mij een kans geboden om te laten zien dat ik geschikt ben als commissaris.'
Geplaatst: Kim Lindelauf, als lid Raad van Commissarissen bij Servatius

Over de oprichting en missie van Rieken & Oomen

Grondlegster Tiny Rieken heeft het haar passie en ambitie gemaakt om het ‘old boys network’ binnen te dringen en er vrouwen tussen te plaatsen. En daarin is zij zeer succesvol. Ze heeft er zelfs een lintje voor mogen ontvangen. In een kort interview vertelt zij over de oprichting en haar visie. Het diversiteits DNA is nog steeds leidend en herkenbaar in ons denken en doen.

Kunnen wij je helpen met een verrassende match?