Assessments

LabVVoor onze assessmentpraktijk werken wij samen met LabV. Met deze samenwerking kunnen wij nóg beter en flexibeler inspelen op selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken. LabV heeft oog voor nieuwe vormen van leiderschap met innovatieve werkvormen en is onder andere gespecialiseerd in (leadership) development assessments. Deze bieden enerzijds een objectief beeld van talenten en ontwikkelpotentieel en vormen anderzijds een doeltreffende manier om versneld te leren.

Met LabV kijken we naar een veilige manier om onze assessments en aanvullende coaching toch aan onze opdrachtgevers te blijven bieden. Kwaliteit zoals u van ons gewend bent, met uw gezondheid voorop. Concreet houdt dit in dat onze assessments en coaching volledig digitaal kunnen worden aangeboden, zoals hieronder beschreven.

(Online) Assesments

Voor het interactieve gedeelte geniet face-to-face contact nog altijd de voorkeur. Hier is ons kantoor op ingericht  zodat op gepaste afstand wordt gewerkt. In tijden van Corona is dit echter niet altijd wenselijk of zelfs mogelijk. Daarom gebruiken we videobellen onder andere Google Meet (inclusief presentaties, interviews, management simulaties en rollenspellen).

Individuele coaching

Via een online beeldverbinding naar keuze of een wandelcoaching in de natuur (uiteraard op gepaste afstand). Er wordt nu veel van jou (en je team) gevraagd.  Andere, nieuwe dingen dan je gewend was. Daarom is het van belang om ook tijd te nemen om te reflecteren. Hoe ga jij om met de nieuwe realiteit? Wat doet het met je? Hoe zit dat bij de mensen in je team?  Lukt het om een draai te vinden, proactief te blijven en nieuwe doelen te stellen.
 

Wanneer zet je assessments in?

Wij gaan op coachende wijze in gesprek met kandidaten en gaan samen op zoek naar kwaliteiten en ontwikkelpunten. Assessments worden onder andere ingezet:

  • ter ondersteuning bij in, - door- en uitstroom vraagstukken
  • in het kader van werving & selectie
  • bij een interne selectie procedure bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie of fusie
  • als startpunt van een coach-of ontwikkeltraject
  • als startpunt van een loopbaan (her) oriëntatie traject
  • als 0-meting bij een management development traject
  • als onderdeel van een teamontwikkeltraject of samenwerkingsvraagstuk

 

Assessments in de zorg

De effectiviteit van een organisatie blijkt uit het vermogen om zich succesvol aan te passen aan de veranderende buitenwereld. De gezondheidszorg is continu onderhevig aan verandering; mensen met behoefte aan zorg wonen langer thuis dus overal wordt de zorg complexer. Zorg moet anders georganiseerd, aansluiten bij de behoefte van cliënten staan daarbij voorop. Er is meer behoefte aan maatwerk; kwaliteit van zorg betekent voor een ieder iets anders; wat draagt bij aan kwaliteit van leven als je nog maar even te leven hebt? En iemand met startende dementie heeft een andere zorgbehoefte dan iemand die thuis revalideert. Dat vraagt van medewerkers flexibiliteit, veel pro activiteit en lef. Blijven zoeken naar passende zorg, in nauwe samenwerking met de wetenschap om behandeleffectiviteit te vergroten. Zorgorganisaties worden ‘lerende organisaties’, met grote autonomie van de professional.  Persoonlijk leiderschap vormt een basis voor een lerende cultuur, waarin medewerkers weten waar hun krachten liggen en waar ze in kunnen versterken. Dit geldt voor alle niveaus; zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Wij hebben via Rijnconsult veel expertise in de zorgsector en ontwikkelen maatwerk assessments die het potentieel in kaart brengen van uw medewerkers en de toekomstperspectieven in de huidige zorgmarkt.

Dit kan als individu of als team zijn, als vertrekpunt van een reorganisatie, in doorontwikkeling of bij de overstap naar een andere rol. De basis voor het assessment vormt het inzichtelijk maken van gewenste kennis, houding en gedrag en die te koppelen aan de context en missie van de organisatie. Het assessment is naast een meetmoment, ook een leermoment. We geven feedback en reflecteren op ontwikkelthema’s. Het assessment helpt daarmee de juiste vervolgstap te bepalen voor zowel individu als organisatie.


Assessments in het onderwijs

Van professionals in het onderwijs wordt tegenwoordig gevraagd om een topprestatie te leveren. Het huidige onderwijsklimaat stelt steeds hogere eisen. Snel veranderende opleidingssystemen waar je flexibel op in moet spelen, hoge verwachtingen van studenten, toenemende ICT vaardigheidseisen en hogere kwaliteitseisen vragen constante hoogwaardige prestaties van docenten en ondersteunend personeel. Een meerkoppig monster dus dat je iedere dag weer voor nieuwe uitdagingen stelt. De verwachting is niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. Het werk van een onderwijsprofessional lijkt steeds meer op de prestaties van een topsporter. Topsporters werken dagelijks aan hun energievoorraad en houden die nauwlettend in het oog. Sporten, trainen en presteren worden gevolgd door periodes van herstel door middel van rust nemen, gezonde voeding en aandacht voor de eigen persoon. Dit staat in schril contrast met onderwijsprofessionals: zij hebben doorgaans de neiging door te gaan zonder pauzes of rustmomenten. Niet "wat heb ik nodig" staat centraal, maar "hoe kan ik goed onderwijs bieden én ook een goede ouder of partner zijn?" Wanneer dit een structureel leef- en werkpatroon wordt, is de kans op een verstoring in de energie balans aanzienlijk. Om de eisen van deze tijd beter het hoofd te bieden, moeten we veranderen in hoe we omgaan met die vele eisen. Dit vraagt op de eerste plaats zelfinzicht en zelfreflectie. Iets waar de doorsnee docent doorgaans geen tijd voor neemt in de waan van de dag. Rijnconsult ontwikkelt op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring maatwerk assessments die het potentieel in kaart brengen van uw onderwijsprofesionals en de toekomstperspectieven in de huidige situatie. 

Meer informatie?

Benieuwd naar wat deze samenwerking voor jullie betekent? Onze contactpersoon Myrthe van Beek licht jullie graag toe hoe wij kunnen inspelen op de huidige ontwikkelvraagstukken. Bel ons gerust voor een afspraak of meer informatie 0302930144  of mail naar info@riekenoomen.nl.

Voor meer informatie over LabV, zie www.labv.nl  
 

'In onze assessments hanteren wij een holistische benadering, waarbij niet de functionaris maar de totale persoon centraal staat.'