Diederik Hommes

Als directeur en adviseur van Rijnconsult en Rieken & Oomen merk ik dat veel opdrachten gaan over het in verbinding brengen van de strategie met wat de organisatie ook echt doet. En dan gaat het over ideeën, richting, mensen, bedrijfsprocessen en leiderschap. Overheden, instellingen en ondernemingen met een maatschappelijk doel of op het snijvlak van publiek en privaat hebben als bestuurskundige/organisatiekundige mijn aandacht. Maar als directeur en ondernemer van een zakelijke dienstverlener voel ik mij ook prima thuis in een commerciële omgeving.

Vrije tijd:

Ik bewaak zorgvuldig dat ik minimaal drie keer per werkweek op tijd thuis ben met eten, hier geen vader die alleen op zondag het vlees snijdt.