Impact maken en op de winkel passen: een boeiend samenspel

 

In de gesprekken die wij dagelijks voeren met opdrachtgevers en interim-managers gaat het over de opgave en verandering die gerealiseerd dient te worden. “Ik wil niet alleen op de winkel passen”, zo horen we vaak. Maar hoe verhoudt zich deze opvatting en aanpak tot interimwerk anno nu?

Het spreekwoord "op de winkel passen" vindt zijn oorsprong in de wereld van de detailhandel. In vroegere tijden was het gebruikelijk dat een handelaar zijn winkel fysiek moest beschermen. Bij afwezigheid nam een vertrouwde persoon de verantwoordelijkheid op zich om de winkel te bewaken, zowel om diefstal te voorkomen als om de continuïteit van de handel te waarborgen. Dit gaf aanleiding tot het spreekwoord, waarbij "op de winkel passen" werd geassocieerd met het nemen van verantwoordelijkheid en zorg voor iemands bezittingen.

Tijdelijk leiderschap

Een vergelijkbaar concept van verantwoordelijkheid en tijdelijk leiderschap vinden we in de moderne zakelijke wereld in de vorm van interim-management. Interim-managers worden ingezet om tijdelijk leiding te geven aan een organisatie, afdeling of project. Dit kan zijn tijdens een periode van verandering, crisis of wanneer er behoefte is aan specifieke expertise. In alle gevallen draait het om het toevertrouwen van verantwoordelijkheid aan een persoon die, hoewel niet permanent verbonden, in staat is de zaken effectief te beheren.

Het verschil ligt echter in de scope en complexiteit van de taken. Terwijl "op de winkel passen" zich concentreert op het handhaven van de dagelijkse gang van zaken, omvat interim-management vaak strategische besluitvorming en het sturen van de organisatie op een hoger niveau. Interim-managers worden ingeschakeld voor veranderingsprocessen, specifieke projecten of om een organisatie door een overgangsfase te leiden.

Kortom, hoewel beide begrippen verwijzen naar tijdelijke verantwoordelijkheid, varieert de aard van de taken aanzienlijk. "Op de winkel passen" is meer gericht op operationele continuïteit, terwijl interim-management meestal een bredere en meer strategische benadering vereist voor het managen van veranderingen en het realiseren van organisatiedoelen.

De overeenkomst tussen beide begrippen is de nadruk op tijdelijkheid en de behoefte aan betrouwbaarheid. Beide vereisen een zorgvuldige selectie van personen die in staat zijn om op korte termijn resultaten te boeken en verantwoordelijkheid te dragen. Of het nu gaat om een eeuwenoud spreekwoord in de lokale winkelstraat of een moderne zakelijke praktijk op wereldwijde schaal, het draait allemaal om het toevertrouwen van verantwoordelijkheid aan diegenen die in staat zijn om te zorgen voor wat waardevol is.

Wij bemiddelen dan ook graag verantwoordelijke en betrokken interim managers die “op de winkel passen” combineren met een stevige veranderkundige aanpak!

Lees hier deel 2 'In- en uitfaseren bij interimopdracht'
 

Auteur

Afbeelding
Jan-Willem
Jan-Willem van Stijn