Interim in combi met vaste invulling

Momenteel krijgen wij veel aanvragen om op korte termijn vacatures op sleutelposities in te vullen. Hiervoor kunnen wij een “combinatie procedure” inzetten. Dat betekent dat wij  eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Onze adviseurs kunnen u als opdrachtgever hier een aantrekkelijk aanbod voor doen.

Interim
De invulling op interim basis gebeurt nu veelal via online dienstverlening: intake, search, gesprekken en voordracht vinden vaak digitaal plaats. Snelheid is geboden en dus het kennen van goede kandidaten ook. Daarom beschikken wij over een actueel netwerk en een uitgebreide database zodat we snel ervaren en beschikbare kandidaten kunnen leveren. Lees meer>>

Vaste invulling
Nadat de vacature op interim basis is ingevuld, kunt u ervoor kiezen om de vacature een vaste invulling te geven. Daarvoor zetten wij dan een werving- en selectieprocedure op. De doorlooptijd van zo'n procedure is gemiddeld zo’n 8 tot 10 weken. De activiteiten in de eerste weken lenen zich bij uitstek voor een ‘online-aanpak’. Daarnaast zijn er ook allerlei online mogelijkheden om selectieprocessen ook in het vervolgtraject ondersteunen. Bij een aantal opdrachtgevers werken we reeds met deze aanpak op afstand. Hiervoor gebruiken de tools als Microsoft Teams of Zoom. Lees meer>>

Heeft u interesse in deze combinatie procedure? neem dan contact met ons op! Mail ons via info@riekenoomen.nl of bel met 030-2930144