Met de voeten in de klei

Als kleinzoon van een aardappelhandelaar in Nijmegen heb ik, tot grote vreugde van hem, zelf dit gewas verbouwd in mijn groentetuin. Fors spitten en aards bezig zijn. Een prettige afwisseling met het werken vanuit het hoofd. Het liet me denken aan een vraag die mij regelmatig wordt gesteld: “Wij zoeken iemand die met de voeten in de klei staat”. Wat bedoelt de klant daar precies mee, wetende dat we hier geen agrariër zoeken? Deel 3 uit de serie “Veelgehoorde uitspraken in interimland”.

Interim-management is een dynamisch vakgebied waarin professionals tijdelijk leidinggevende posities invullen binnen organisaties. Ze worden ingezet om specifieke uitdagingen aan te pakken, veranderingen te begeleiden of inbreng te geven op cruciale momenten. De opdrachtgever vraagt vooral naar bewezen expertise, een gesprekspartner voor de Raad van Toezicht of iemand met overwicht en besluitvaardigheid. En o ja, het is fijn wanneer men “met de voeten in de klei staat”.

Deze uitdrukking verwijst naar de praktische betrokkenheid van een interim-manager. Het gaat niet alleen om het nemen van strategische beslissingen van een afstand, maar juist om het actief meewerken op de werkvloer. Een interim-manager staat letterlijk met zijn of haar poten in de modder, tussen de medewerkers, om de organisatie van binnenuit te begrijpen en te verbeteren. Ook bij de aanvang van een interimopdracht zien wij dit verschijnsel: een delegatie vanuit de organisatie wordt betrokken bij de selectie. Het toetsen van een pragmatische aanpak wordt onderdeel van het keuzeproces: de interimmer “die ons snapt” krijgt de opdracht gegund.

Maar wat is nu de essentie van “met de voeten in de klei staan” ? Dit is wat klanten eigenlijk bedoelen:

  1. Verbinding met de praktijk. Interim-managers moeten de dagelijkse realiteit begrijpen. Ze observeren, luisteren en werken samen met teams om knelpunten te identificeren en verbeteringen te vinden. Door zij aan zij te werken met de medewerkers komt er begrip voor de nuances van de bedrijfsprocessen, kunnen er praktische maatregelen genomen worden om problemen op te lossen.
  2. Hands-on aanpak. In plaats van alleen advies te geven, steken interim-managers daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Ze implementeren veranderingen, coachen medewerkers en dragen bij aan operationele verbeteringen. Door direct aanwezig en betrokken te zijn, krijgen interimmers snel inzicht in de kernproblemen en kunnen ze direct actie ondernemen.
  3. Empathie en begrip. Door actief deel te nemen, ontwikkelen interim-managers een dieper begrip van de organisatiecultuur, de uitdagingen en de behoeften van medewerkers. Dit stelt hen in staat om effectiever te zijn in hun rol. Bovendien wordt zo het vertrouwen vergroot, samenwerking gestimuleerd en eventuele aversie tegen “weer een externe” weggenomen.
  4. Resultaatgerichtheid. Interimmers dienen niet alleen aanwezig te zijn, maar ook tastbare resultaten te boeken. Zij moeten meetbare verbeteringen realiseren en uitvoerbare oplossingen bieden die passen bij de specifieke context van de organisatie.

“Met je voeten in de klei staan” is dus een manier om te zeggen dat je in het werk nauw verbonden bent met het primaire proces van een organisatie. Dat je weet wat het wezenlijke werk is, waarover of over wie het werk gaat. Dat vinden we belangrijk, zeker in een tijd waarin er veel organisatiegedoe is dat het wezenlijke werk nogal eens overschaduwt. In praktische zin zien wij ook graag dat een interim-manager tussen de medewerkers staat, bewust geen vaste werkplek of eigen kantoor kiest. Liever is hij of zij mobiel, bezoekt de diverse locaties of afdelingen, gaat naar mensen toe. 

Kortom, de combinatie van een strategische visie met een praktische uitvoering zorgt voor het beste resultaat. Het in contact blijven met wie of waar het echt om gaat, is dan ook steeds onderdeel van onze begeleiding als interimbureau. Doormodderen is niet wat we nastreven met onze interiminzet!

Auteur

Afbeelding
Jan-Willem
Jan-Willem van Stijn