bij ons werken

Interne selectieprocedure

Ben je bezig met interne herstructurering? Leidt dit tot nieuwe posities waarop interne kandidaten kunnen solliciteren? Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en verzorgen van deze interne selectieprocedures. Het grote voordeel: een objectieve, frisse en deskundige blik op de geschiktheid van je interne kandidaten.

Bij veel van onze opdrachtgevers zien wij managementfuncties veranderen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Managementlagen verdwijnen, de span of control neemt toe en zelfsturing en/of zelforganisatie heeft haar intrede gedaan. Hierdoor wordt van managers verwacht dat ze steeds meer op afstand gaan sturen. Opdrachtgevers schakelen ons in om bij het opnieuw bemensen van de nieuwe managementposities de objectiviteit te waarborgen; wij hebben geen voorgeschiedenis met de kandidaat, kennen diens functioneren in de huidige functie niet en kijken alleen naar de geschiktheid voor de nieuwe functie.

Vertrouwelijkheid en het goed borgen van de privacy van kandidaten is erg belangrijk bij interne selectieprocedures. Als een sollicitatie niet tot een benoeming leidt, is het zeer van belang dat dit vertrouwelijk blijft.

Bij de begeleiding van een intern sollicitatietraject kun je ons inschakelen voor het verzorgen van het gehele traject maar ook op onderdelen hiervan, zoals het opstellen van de functieprofielen, het begeleiden van de selectiegesprekken of het geven van een advies van geschiktheid naar aanleiding van een assessment. Mocht na de interne procedure nog een externe werving nodig zijn, dan kunnen wij je hier uiteraard ook bij helpen. Ook na afloop van het selectieproces kunnen wij onder andere coaching en advies aanbieden. Door onze jarenlange ervaring in de diverse sectoren, weet Rieken & Oomen wat er leeft en speelt binnen organisaties.