Recruitment in ontwikkeling

Eigenlijk is werving & selectie hartstikke saai… Qua proces dan. Dat is veelal bij iedere procedure hetzelfde. Maar de mensen, de context en het beter leren kennen van een organisatie en hoe deze werkt, dát maakt ons vak van recruiter zo leuk!

Onze focus vanuit Rieken & Oomen ligt op het publieke domein. We werken vooral voor overheden, onderwijspartijen, zorginstellingen (cure & care) en soms voor een bank of private onderneming. In dit artikel zoomen we in op het werk, de ontwikkelingen en belevenissen van een recruiter voor (top)managementfuncties en bestuursfuncties.

De recruitmentpraktijk van Rieken & Oomen is rijk en divers. Geen organisatie gelijk. Niet alleen qua schaal maar ook qua signatuur (waaraan herken je de organisatie), cultuur en positie in samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld. Wat wel overal hetzelfde is, is groeiende aandacht voor samenwerking met de omgeving. Veelal in ketens/netwerken en steeds meer regionaal. Dit heeft consequenties voor de behoefte die organisaties hebben aan type kandidaten. Wij proberen dat te vangen in de taal waarmee wij de profielen opstellen.

Zagen we 10 jaar geleden woorden als consciëntieus, doorzettingskracht of -macht en conceptueel denkvermogen; nu zien we meer taal als netwerker, verbindend en schakelvermogen. Wij zien in de praktijk ook steeds meer verschillende werkvormen. Van standaard twee commissies (selectie/advies), naar carrousels met meerdere kleine commissies of één gecombineerde commissie. En van standaard gesprekrondes en casusbesprekingen naar wandelgesprekken en korte, interactieve (video)simulaties en opdrachten. Door Corona is de inzet en het gebruik van digitale mogelijkheden daarbij enorm gestegen. U zult wel denken, ja maar dat kost te veel tijd. Nee dus, niet meer dan u al gewend was voor dergelijke procedures.

Rieken & Oomen staat ook bekend om haar inzet op diversiteit en inclusie. Om onze inzet op deze domeinen kracht bij te zetten is ons bureau ondertekenaar van de Executive Search Code. Ieder jaar leggen wij in het kader van het naleven van de code verantwoording af aan de organisatie van Talent naar de Top. Aan deze code is ook een keurmerk gekoppeld. Hiermee wordt benadrukt dat Rieken & Oomen samen met andere bureaus tot de voorhoede behoort van bureaus die continu werken aan de gezamenlijke missie: meer vrouwen op topposities. U kunt dit keurmerk vinden op onze site, bij onze samenwerkingspartners. Ook op de site van talentnaardetop.nl treft u Rieken & Oomen als ondertekenaar.

Een andere mooie ontwikkeling is ons ambassadeurschap van Topvrouwen. Een mooie aanvulling op de reeds bestaande verbinding met Topvrouwen. Ook hiermee onderstrepen wij het belang van meer vrouwen op topposities. Naast het sponsoren van de verkiezing van Topvrouw van het jaar, nemen wij ook deel aan de jaarlijkse speeddates. Dat was dit jaar voor het eerst digitaal en net zo geslaagd als de fysieke bijeenkomsten voor Corona. Mooie gesprekken, interessante kandidaten en soms ook een match met een bestaande vacature.

Het vak van de recruiter is meer dan ooit in beweging! Corona heeft dat alleen nog maar versneld. Het is steeds gemakkelijker en gebruikelijker om contacten online te leggen en te onderhouden. Natuurlijk is het fysiek ontmoeten belangrijk, dat blijft zo. Maar het gemak waarmee we nu online procedures kunnen opstarten en deze hybride kunnen begeleiden is wel geland in onze sector. Er is één ding echter dat nooit verandert; wij verdiepen ons in onze kandidaten en opdrachtgevers. Alleen op deze manier leveren we bij Rieken & Oomen wat we al meer dan 30 jaar doen: duurzame matches. En alle hierboven geschetste ontwikkelingen zetten wij in voor dat doel. Meer weten over ons, onze werkwijze en ons netwerk? We horen graag van je!

 

Specialisten

Afbeelding
Marcella Rijkschroeff
Marcella Rijkschroeff