Samenwerkingspartners

VGS

VGSVanaf 2018 mogen wij ons rekenen tot de vaste kennispartner van VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). In dit samenwerkingsverband gaan wij gezamenlijke thema’s uitdiepen door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, onderzoek en/of publicaties. De VGS is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Lees meer>>

Topvrouwen 

topvrouwenDe website Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in hun database willen ze de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. Deze ambitie streven wij zelf ook na in het kader van diversiteit en lag een samenwerking voor de hand.  Lees meer>>

Rijnconsult

Rijnconsult

In de markt merken wij dat werving & selectie, interim management en organisatieadvies steeds verder naar elkaar toe groeien. Door onze krachtenbundeling met organsiatieadviesbureau Rijnconsult, kunnen wij bij onze trajecten gebruik maken van hun expertise, netwerk en ervaring.  Lees meer>>
 

Bestuurderscentrum 

Sinds 2020 werkt Rieken & Oomen samen met Bestuurderscentrum.  Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector, met als doel door het delen van kennis en ervaring te werken aan verdere professionalisering. Lees meer>>

RIM

RIMDe Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de InterimManagement-bureaus in Nederland. Als aangesloten bureau werken wij volgens bepaalde kernwaarden en zijn we in staat vanuit onze specialismen de gewenste kwaliteit en continuïteit aan de opdrachtgevers aan te bieden. RIM-bureaus onderschrijven de Gedragscode. Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden. Daarbij onderschrijven wij het belang van het IM-Register. Het IM-Register beheert de gedragscode voor professionele interim-managers en interim-managementbureaus en verzorgt de tuchtrechtspraak.  Lees meer>>Talent naar de Top

Door het ondertekenen van de Executive Search Code hebben wij ons gecommitteerd aan de gezamenlijke missie: meer vrouwen in topposities.  Talent naar de Top is de stichting met het netwerk en advies voor organisaties die willen werken aan diversiteit en inclusiviteit. Lees meer>>
ISO

iso9001Wij voldoen binnen de Rijnconsult groep aan de normen volgens de ISO- 9001 certificering. ISO is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.  Lees meer>>