Samenwerkingspartners

netwerk

Samenwerking zit in het hart van onze organisatie. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit en ook de wendbaarheid van ons bureau. Om onze opdrachtgevers en kandidaten altijd maximale kwaliteit te kunnen bieden, combineren we onze expertise altijd graag met aanverwante organisaties. 

Onderstaand treffen jullie enkele van onze samenwerkingen aan.

VGS

Vanaf 2018 mogen wij ons rekenen tot de vaste kennispartner van VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). In dit samenwerkingsverband gaan wij gezamenlijke thema’s uitdiepen door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, onderzoek en/of publicaties. De VGS is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging.

Website VGS

Topvrouwen

De website van topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in hun database willen ze de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. Deze ambitie streven wij zelf ook na in het kader van diversiteit en lag een samenwerking voor de hand.  

Website SER Topvrouwen

rijnconsult

In de markt merken wij dat werving & selectie, interim management en organisatieadvies steeds verder naar elkaar toe groeien. Door onze krachtenbundeling met organisatieadviesbureau Rijnconsult, kunnen wij bij onze trajecten gebruik maken van hun expertise, netwerk en ervaring. 

Website Rijnconsult

RIM

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de InterimManagement-bureaus in Nederland. Als aangesloten bureau werken wij volgens bepaalde kernwaarden en zijn we in staat vanuit onze specialismen de gewenste kwaliteit en continuïteit aan de opdrachtgevers aan te bieden. RIM-bureaus onderschrijven de Gedragscode. Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden. Daarbij onderschrijven wij het belang van het IM-Register. Het IM-Register beheert de gedragscode voor professionele interim-managers en interim-managementbureaus en verzorgt de tuchtrechtspraak.  

Website RIM

Bestuurderscentrum

Sinds 2020 werkt Rieken & Oomen samen met Bestuurderscentrum.  Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector, met als doel door het delen van kennis en ervaring te werken aan verdere professionalisering. 

Website Bestuurderscentrum

Talent naar de top

Door het ondertekenen van de Executive Search Code hebben wij ons gecommitteerd aan de gezamenlijke missie: meer vrouwen in topposities.  Talent naar de Top is de stichting met het netwerk en advies voor organisaties die willen werken aan diversiteit en inclusiviteit. 

Website Talent naar de top

LabV

Voor onze assessmentpraktijk werken wij samen met LabV. Met deze samenwerking kunnen wij nóg beter en flexibeler inspelen op selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken. LabV heeft oog voor nieuwe vormen van leiderschap met innovatieve werkvormen en is onder andere gespecialiseerd in (leadership) development assessments. Deze bieden enerzijds een objectief beeld van talenten en ontwikkelpotentieel en vormen anderzijds een doeltreffende manier om versneld te leren.
 

Website LabV

ISO kwaliteitsnorm

Wij voldoen bij Rieken & Oomen, als onderdeel van de Rijnconsult groep aan de normen volgens de ISO- 9001 certificering. ISO is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

Website ISO

ImPower

Wij willen bijdragen aan het creëren van sociale waarde voor de maatschappij en een inclusieve samenleving en zijn daarom een samenwerking aangegaan met ImPower. ImPower ontwikkelt mensen via empowerment, training in coachvaardigheden en het leren gebruiken van hun eigen verhaal tot peercoaches.

Website ImPower

Wij hanteren de kwaliteitseisen van de NVP sollicitatiecode. De NVP Sollicitatiecode helpt arbeidsorganisaties en sollicitanten tot een eigentijds, eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te komen. 

NVP code

Benieuwd naar onze samenwerkingen of interesse in een samenwerkingsverband?