Interim oplossingen voor de energietransitie

Om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren is expertise en mankracht nodig. Regionale marktplaatsen staan vol met aanvragen voor programmamanagers, projectleiders en opgavetrekkers die invulling moeten geven aan de ‘regierol’ van de gemeente. Terwijl gemeenten en Rijk met elkaar in de clinch liggen over extra budget is het nu al lastig om de juiste mensen te vinden om de energietransitie mogelijk te maken.

De meeste vacatures vertonen kenmerken van het schaap met de vijf poten: resultaatgericht, planmatig, verbindend, sensitief, innovatief, overtuigend, flexibel. Met kennis van duurzaamheid, gevoel voor wat er speelt in de wijk én ruime werkervaring binnen gemeenten. Zie ze maar eens te vinden. Voor Rieken & Oomen (onderdeel van Rijnconsult) als specialist in interim management een interessante uitdaging, maar we vragen ons steeds vaker af of gemeenten wel op zoek zijn naar de juiste mensen. 

Gemeenten hebben verschillende ambities en de buurten en wijken die van het gas af gaan hebben verschillende fysieke en sociale kenmerken. Dat vraagt om uiteenlopende competenties van programmamanagers. Daar zou meer oog voor moeten zijn bij het inhuren van professionals.

In opdracht van het Programma Aardgasvrij Wijken en in samenwerking met de Argumentenfabriek hebben adviseurs van Rijnconsult een afwegingskader opgesteld om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol. De regierol van de gemeente kan sturend of juist afwachtend zijn en gericht op integraliteit of op draagvlak. Hoe een gemeente invulling geeft aan haar rol heeft consequenties voor de competenties van het programmanagement. Een sturende regisseur vraagt om programmamanagers die kunnen sleuren en overtuigen. Een integrale regisseur moet juist verbindingen kunnen leggen binnen de gemeente en overzicht kunnen houden in een speelveld dat onvermijdelijk complexer wordt. Succes als programmamanager in de ene gemeente biedt geen garantie op succes in een andere gemeente.

Onderstaand schema geeft een samenvatting van de consequenties van de strategische rol voor de inrichting van de organisatie en de competenties van het programmamanagement. Klik op het beeld hieronder voor een toelichting en groter formaat.

schema aardgasvrije wijken

Rieken & Oomen zet al meer dan vijfentwintig jaar interim management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen. De afgelopen jaren hebben we onder andere projectleiders gevonden voor aardgasvrije proeftuinen.

Is dit vraagstuk herkenbaar voor jouw organisatie? En kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op!

Specialisten

Afbeelding
Marcella
Marcella Rijkschroeff