WS

Werving & selectie

De hoofdmoot van ons werk bestaat uit volledige trajecten van werving en selectie. Zo’n traject loopt van een nauwkeurige beoordeling van de situatie, via een efficiënte wijze van werving en selectie, tot en met een zorgvuldige evaluatie en nazorg. Dit betekent echter niet dat Rieken & Oomen een standaardprocedure voorstaat. Integendeel: jouw wensen en ambities - als kandidaat én opdrachtgever - staan altijd centraal voor ons.

Onze specialisatie ligt met name in het maken van de perfecte match voor functies binnen directies, management en Raden van Toezicht/ Commissarissen.

Onze procedure

Onze werving- en selectieprocedure is intensief. We letten scherp op iemands professionele kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken. Alleen als die passen bij de aard en cultuur van de opdrachtgever, dragen we de kandidaat voor. In de selectieprocedure hebben we met elke kandidaat tenminste één gesprek, persoonlijk, uitgebreid en toegespitst op de betreffende vacature. We controleren de gegevens uit het cv van de kandidaat. Zo krijgen we een goed beeld van iemands capaciteiten en karakter. Omgekeerd krijgen de kandidaten ook een duidelijk beeld van de opdrachtgever en de verwachtingen van de organisatie.

Klik op het plaatje voor een vergroting van de stappen die we doorlopen. Het hoofproces zijn de rode iconen. De blauwe iconen zijn de optionele keuzes. In overleg is maatwerk altijd mogelijk. 

Van loopbaancoaching tot functieprofiel

Je kunt bij ons niet alleen terecht voor het geheel, maar ook voor de onderdelen. Op verzoek stellen we bijvoorbeeld een functieprofiel op, helpen we de interne sollicitatiecommissie of voeren we loopbaanadvies- of coachingsgesprekken. 

Natuurlijk staan we je terzijde met informatie en advies over alles wat van belang is, zoals het voeren van selectiegesprekken, de functie van persoonlijkheidsonderzoek, inwerkprogramma’s of coachingstrajecten. Als het nodig is, geven we de zaak uit handen. Uiteraard nemen wij je ook de agendaplanning en de persoonlijke en administratieve behandeling van sollicitanten uit handen. Onze werkwijze is nooit routinematig, maar altijd toegesneden op jouw wensen.

Hulp bij interne procedure     Carriere advies

Toezichthouders

Toezichthouders en commissarissen bij organisaties met een maatschappelijke functie moeten hun werk doen in een steeds complexer wordend krachtenveld van overheid, markt en samenleving. Vanuit onze expertise vinden we het van belang dat een zorgvuldige procedure, een juiste profielschets en een zorgvuldig traject van werving en selectie bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, aan een harmonieuze opbouw van kennis, kunde en karakters en aan een goede samenwerking met het bestuur. Wij beschikken over een omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand met kandidaten uit alle delen van het land en divers qua achtergrond.

Bestel boekje Diversiteit in raden van toezicht

Combinatie procedure interim -vast

Een mooie optie om een vacature snel in te kunnen vullen is de zogenaamde “combinatie procedure” waarbij wij eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Onze adviseurs kunnen je als opdrachtgever hier een aantrekkelijk aanbod voor doen.

Neem contact op voor meer info

Verrassende matches

Door onze brede kijk op organisatievraagstukken komen wij tot verrassende matches. Wij beschikken over een omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand en netwerk met kandidaten uit alle delen van het land en met een diverse achtergrond. Daarnaast hebben wij onze eigen researchers die de kandidaten ook echt weten te vinden en die wij graag introduceren in ons netwerk. Het is vooral dit persoonlijke en exclusieve netwerk dat tot goede resultaten leidt en maakt dat wij al meer dan dertig jaar met veel plezier ons werk doen. 

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?