WS

Werving & selectie

Binnen onze werving- en selectietrajecten bieden wij persoonlijke aandacht en expertise, verbinding op inhoud en relatie en een vernieuwend netwerk dat zorgt voor verrassende kandidaten die impact maken. Zeker in een tijd van grote maatschappelijke vraagstukken, een complex werkveld en een dynamische arbeidsmarkt. Zo’n traject loopt van een nauwkeurige beoordeling van de situatie, via een efficiënte  en creatieve wijze van werving en selectie, tot en met een zorgvuldige evaluatie en nazorg.

Onze specialisatie ligt met name in het maken van de perfecte match voor  toezichthouders, bestuurs- en directiefuncties in de markten Zorg & Welzijn, Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Wonen.   

Onze procedure

Bij onze werving- en selectieprocedure letten we scherp op iemands professionele kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken. De focus op maatschappelijke toegevoegde waarde in dit proces, door onder andere de inzet van diversiteit, leidt tot betere resultaten en creëert een organisatiecultuur die doelgerichter, professioneler, innovatiever en toegankelijker is.

We hebben met elke kandidaat tenminste één gesprek; persoonlijk, uitgebreid en toegespitst op de betreffende vacature. Zo krijgen we een goed beeld van iemands capaciteiten en karakter. Omgekeerd krijgen de kandidaten ook een duidelijk beeld van de opdrachtgever en de verwachtingen van de organisatie.

Klik op het plaatje voor een vergroting van de stappen die we doorlopen. Het hoofproces zijn de rode iconen. De blauwe iconen zijn de optionele keuzes. In overleg is maatwerk altijd mogelijk. 

Van loopbaancoaching tot functieprofiel

Je kunt bij ons niet alleen terecht voor het hele werving- en selectieprocedure, maar ook voor de onderdelen. Op verzoek stellen we bijvoorbeeld een functieprofiel op, helpen we de interne sollicitatiecommissie of voeren we loopbaanadvies- of coachingsgesprekken. 

Natuurlijk staan we u terzijde met informatie en advies over alles wat van belang is, zoals het voeren van selectiegesprekken, de functie van persoonlijkheidsonderzoek, inwerkprogramma’s of coachingstrajecten. Als het nodig is, geven we de zaak uit handen. Uiteraard nemen wij je ook de agendaplanning en de persoonlijke en administratieve behandeling van sollicitanten uit handen. Onze werkwijze is nooit routinematig, maar altijd toegesneden op jouw wensen.

Hulp bij interne procedure     Carriere advies gesprek

Toezichthouders

Toezichthouders en commissarissen bij organisaties met een maatschappelijke functie werken in een steeds complexer wordend krachtenveld van overheid, markt en samenleving. Vanuit onze expertise vinden we het van belang dat  een zorgvuldig traject van werving en selectie bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. Door het inzetten van diversiteit binnen de raad kun je bouwen aan een succesvol bestuur. Wij beschikken over een omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand met kandidaten uit alle delen van het land en veel diversiteit qua achtergrond. We durven vernieuwend en creatief te zijn bij het zoeken naar de juiste aanvulling in het team.

Bestel boekje Diversiteit in raden van toezicht

Combinatie procedure interim -vast

Een mooie optie om een vacature snel in te kunnen vullen is de zogenaamde “combinatie procedure” waarbij wij eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Onze adviseurs kunnen je als opdrachtgever hier een aantrekkelijk aanbod voor doen.

Neem contact op voor meer info

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen met een vacature of ben je op zoek naar een nieuwe functie?