Benoeming Lid CvB bij Movare

Wij feliciteren Maurice Bejas met zijn benoeming als Lid CvB bij Movare.

"De begeleiding van Rieken en Oomen en in het bijzonder Jacqueline Kropman heb ik als professioneel en prettig ervaren. Na een gedegen proces kon van beide kanten  een volmondig "ja"  worden gezegd. Van start tot en met afronding heeft Jacqueline oog gehad voor de belangen aan beide kanten en zorggedragen voor een goede match."