Benoeming Lid Raad van Toezicht bij Envida

Wij feliciteren Joep Munten met zijn benoeming als Lid Raad van Toezicht bij Envida.

"Ik ben erg positief over de begeleiding tijdens de procedure door Frank Frissen. Hij vertelde gedetailleerd over de vacature en het proces. Hij is zeer correct en stipt in het nakomen van de afspraken. Daarnaast kende Frank de opdrachtgever goed en wist hij daardoor ook een goed beeld te schetsen van de cultuur en de formele/informele verhoudingen binnen de organisatie. Dat is erg prettig omdat je je daardoor als kandidaat nog beter kunt voorbereiden."

8 maart 2023