DISC Persoonlijkheidsanalyse

Rieken & Oomen zet sinds kort, als extra service tijdens een werving- en selectieopdracht, de DISC Persoonlijkheidsanalyse in voor kandidaten die worden geselecteerd voor een  tweede, verdiepende gespreksronde. De DISC Persoonlijkheidsanalyse brengt extra scherpte aan  in het profiel van de kandidaat en is daarmee voor onze opdrachtgevers van toegevoegde waarde in het selectieproces. De rapportage wordt door de adviseur tijdens een persoonlijk gesprek met de kandidaat, besproken. Kandidaten ervaren deze terugkoppeling en de uitgebreide rapportage als een waardevolle reflectie op hun persoonlijke kwaliteiten.
 

Binnen 20 minuten klaar

De DISC Persoonlijkheidsanalyse vraagt van de kandidaat een beperkte inspanning: het digitaal invullen van de korte en relatief gemakkelijke vragenlijst kan in ongeveer 20 minuten.
 

Diepgaande rapportage

De DISC Persoonlijkheidsanalyse brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie- en groeimogelijkheden in kaart.

De uitgebreide en diepgaande rapportage geeft een helder beeld over de voorkeursstijl van de kandidaat als het gaat om problemen en uitdagingen (D), interactie met anderen (I), relaties en veranderingen (S) en regels, details en afspraken (C). De uitkomsten worden tevens gekoppeld aan de mate van ontwikkeling van een zevental leiderschapskwaliteiten.

De DISC-analyse is een gevalideerd, laagdrempelig, voordelig maar bovenal zeer effectief hulpmiddel. Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact 

Disc