Een dag uit het leven van Jacqueline Kropman, senior adviseur R&O

Niet alle ochtenden, maar vandaag begin ik de dag met een half uurtje roeien op ons roeiapparaat in de tuin. Vandaag heb ik een volle agenda, met weinig tijd voor fysieke beweging, vandaar deze start.

Mijn eerste afspraak vandaag is een weekoverleg met het zorgteam om 08.30 uur. Hierin stemmen we met elkaar (R&O én mijn collega organisatieadviseurs van Rijnconsult) de leads en voortgang af binnen de sector zorg. Na een zinvol rondje, sluit een collega zoals altijd ook nu af met een ‘weetje’.  De spanningsopbouw die de collega in het weetje wekelijks weet aan te brengen, maakt dat onze nieuwgierigheid toch wordt geprikkeld en ik, laat ik voor me zelf spreken, hier ook naar uitkijk. Het weetje van deze week  luidde,  ‘Wist je dat de manager van Elvis ‘I hate Elvis’ - badges’  verkocht om ook geld te verdienen aan de mensen die een hekel handden aan Elvis’?  De betreffende collega zag dit als een interessante manier om met weerstanden om te gaan.  

Daarna heb ik de details opgehaald over een interim opdracht en mogelijk daarna een vaste werving & selectie voor een nieuwe bestuurder van een zorgorganisatie. Dit heb ik vervolgens besproken met onze interim collega’s, de search en collega’s van Rijnconsult om met elkaar meteen een eerste verkenning op mogelijke geschikte kandidaten te kunnen doen. Door de jaren heen heeft Rieken & Oomen | Rijnconsult een uitgebreid  en zeer divers netwerk weten op te bouwen. Een netwerk waarmee we vaak in staat zijn om in een korte tijd tot verrassende matches tussen opdrachtgevers en kandidaten te kunnen komen. Ook in deze opdracht is het vandaag gelukt de juiste kandidaat te vinden. Het is echt mooi om ook nu weer  een organisatie met maatschappelijke doelstellingen, in roerige tijden, in korte tijd perspectief te bieden. Daar doen we het  tenslotte voor!

Vervolgens heb ik een paar selectiegesprekken met kandidaten met betrekking tot een gestarte werving voor een aantal toezichthouders geagendeerd staan. Het waren  fijne gesprekken met een aantal zeer goede kandidaten. Kandidaten die ik binnenkort met trots kan gaan presenteren aan de betreffende opdrachtgever.

Halverwege de middag heb ik tijd ingeruimd om een aanzet te maken voor een artikel voor het jaarlijks Magazine; de Rijnconsult Business Review. Deze oplage betreft een speciale editie over de Rijnlandse besturingsfilosofie. Aan mij is gevraagd een stuk te schrijven over het Rijnlands organiseren in relatie tot het toezichthouden. Dit artikel is bedoeld om Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in de zorg te inspireren met het Rijnlands organiseren als een mogelijke alternatieve besturingsfilosofie om de steeds groter wordende uitdagingen in hun organisatie beter het hoofd te kunnen bieden.  Ik ben niet zo’n schrijver, maar – gelet op de relevantie-   ga ik mijn best doen mijn inbreng op een dergelijk interessant onderwerp te leveren.

Namens ons Rieken & Oomen team heb ik marketing als aandachtsgebied in mijn portefeuille. Vanuit deze rol heb ik met 3 collega’s nog een gesprek over de hoe wij ons als Rieken & Oomen op een nog meer onderscheidende manier kunnen laten zien in onze uitingen. Dit ook met het oog op het naderende 35 jarig jubileum van Rieken & Oomen en 45 jarig jubileum van Rijnconsult, beiden volgend jaar. Die middag stem ik ook met de Marketing collega van Rijnconsult een aantal zaken af met betrekking tot de optimale vindbaarheid op onze website en vacatures en de resultaten vanuit de Google zoekfuncties.

Tussendoor werd ik gebeld door twee geïnteresseerde kandidaten met specifieke vragen over een vacature.

Hiermee sluit ik mijn werkdag met een tevreden gevoel af. Nog niet mijn persoonlijke dag, want ik vanavond  heb ik nog mijn wekelijkse bijeenkomst staan bij de Rotary. Dus spring ik zo meteen op de fiets om daar gezamenlijk te eten en, als lid van community service commissie, een bijdrage op goede doelen voor het nieuwe bestuursjaar te leveren. Zo kan ie wel weer voor vandaag.

 

 

Auteur

Afbeelding
Jacqueline Kropman
Jacqueline Kropman