Impact maken als werkgever

Naast de wetenschap, onderwijs en zorg is impact maken een term die ook vaak gebruikt wordt in functieprofielen, missies van organisaties en employer branding. En in toenemende mate door (potentiële) werknemers! Zij willen zich kunnen identificeren met hun werkgever of intermediair. Dat de missie complementair is aan hun eigen waarden. Werknemers zijn niet meer alleen tevreden met een baan die financiële stabiliteit geeft. Ze zoeken zingeving, willen graag bijdragen aan een betere wereld en een groene, eerlijke economie.

Term van de tijden

In de twee decennia dat we de term “impact” veelvuldig gebruiken in print en media is de lading die we eraan geven enorm veranderd.

Werd ‘impact’ werd aan het aan het begin van deze eeuw nog gebruikt om aan te tonen hoe je de ander kon beïnvloeden om jouw (korte termijn) doelen te bereiken, meestal monetair gemotiveerd. Inmiddels wordt de term gebruikt om een positieve, stelselmatige verandering te duiden die je wil realiseren op de lange termijn en die concreet bijdraagt aan een fundamentele verbetering op maatschappelijk, economisch of wetenschappelijk gebied. Daarnaast was impact in de oorspronkelijke betekenis vrij eenvoudig, voorspelbaar en meetbaar: ik zeg of doe iets, jij ondervindt daar de consequenties van. Nu wordt de term juist gebruikt om complexiteit en interactie aan te duiden.

Het feit dat ‘impact’ zo prominent figureert in nieuwe initiatieven, toespraken, visiedocumenten en beleidsplannen wordt ingegeven door een verschuiving van onze focus. De Atlas of European Values geeft eens in de negen jaar een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van waarden van Europeanen op het gebied van nationale en Europese identiteit, welvaart, migratie, duurzaamheid, solidariteit en democratie. En al in de Atlas van 2013 bleek dat veel Nederlanders vinden dat het individualisme in de samenleving te ver is doorgeschoten. Dit uit zich o.a. in de groeiende maatschappelijke betrokkenheid van jongeren; zij zijn vaker donateur, doen meer vrijwilligerswerk en tonen zich vaker politiek actief dan voorheen.

Impact in recruitment

Nu kandidaten bewust kiezen voor een functie of organisatie waar ze impact kunnen maken vraagt dit van deze organisaties dat ze duidelijk communiceren hoeveel en waar ze impact maken. Inmiddels is er een woud van methodes en theorieën die als leidraad gebruikt worden in het vertalen van impact in cijfers. En alhoewel dit waardevol is en zelfs noodzakelijk voor diverse stakeholders blijkt dat veel kandidaten toch eerder kiezen met hun hart, geïllustreerd in deze prachtige uitspraak:

Moeder Theresa heeft ook niet geteld hoeveel mensen ze vandaag ging helpen. Of dit kwartaal. En toch heeft ze een enorme impact gemaakt.''

In deze arbeidsmarkt waar talent schaars is en (potentiële) werknemers meer impactgedreven zijn dan voorheen is belangrijk dat organisaties voorleven. Dat de intrinsieke motivatie om impact te maken zich uit in de waarden die medewerkers uitdragen, zowel in het werk als daarbuiten. Dat zij zich daarin ondersteund voelen door hun werkgever en er aandacht wordt gegeven aan bewust verbinding maken, intern en extern, op elk niveau.

Rieken en Oomen maakt al meer dan 30 jaar impact. Middels het soort posities en organisaties waarvoor we bemiddelen, de verbinding die we aangaan met opdrachtgevers en kandidaten en met de verrassende matches bij te dragen aan diversiteit en inclusie. Maar bovenal door ons team dat impact maken voorleeft!

 

Wil jij ook impact maken?

Neem contact met ons op

Auteur

Afbeelding
Tamara Hoogsteder
Tamara Hoogsteder