Nieuw lid RvT Movare!

Wij feliciteren Monique Kuik met haar benoeming als lid Raad van Toezicht bij onderwijsstichting Movare.

Monique: 'De bemiddeling van Rieken & Oomen heb ik als zeer professioneel, betrokken en warm ervaren. Zorgvuldig in het omgaan met afspraken en dienstverlenend naar mij als potentiele kandidaat. Bovenal uitblinkend in het vermogen om een zo passende match te maken tussen mij, met mijn kennis, ervaring en affiniteit en dit type organisatie met het gevraagde profiel bij MOVARE. En precies op het goede moment.   

Ik heb Rieken & Oomen ervaren als een organisatie die een bijdrage levert aan vernieuwing en diversiteit in toezichthoudende functies. Met oog voor jonge, ambitieuze, waardegedreven vrouwen die vanuit hun kennis, affiniteit en maatschappelijke betrokkenheid van toegevoegde waarde kunnen zijn in een Raad van Toezicht.'