Nieuw lid voor de RvT van Daelzicht

Wij feliciteren Joep van Herten met zijn benoeming als lid Raad van Toezicht bij Daelzicht.

Joep over Rieken & Oomen: 'Prettige partij, goed in communicatie, zorgvuldig.'