Nieuwe directeur-bestuurder bij AMW-ML/ CJG-ML

Wij feliciteren Jantien Kuperus met haar nieuwe functie als directeur-bestuurder bij Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) / Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML)