Terugblik Dialoogbijeenkomst 'diversiteit en inclusie'

Onlangs organiseerde Rieken & Oomen een dialoogbijeenkomst met als thema 'diversiteit en inclusie'. Bijna veertig bestuurders, directeuren, toezichthouders en beleidsmedewerkers van onder andere gemeenten, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties, hadden tijd in hun drukke agenda’s gemaakt om aanwezig te kunnen zijn. Het doel was om niet alleen kennis te delen, maar vooral ervaringen en inzichten uit te wisselen over het bevorderen van diversiteit en inclusie in verschillende contexten.

Saniye Celik

De middag begon met een inspirerende inleiding door professor Saniye Celik, expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Ze besteedde nadrukkelijk aandacht aan de thema's en vragen die de deelnemers vooraf hadden ingebracht.

Saniye begon met het waardenperspectief, waarin ze benadrukte dat een veilige werkomgeving en inclusief leiderschap cruciaal zijn voor succesvolle diversiteit en inclusie. Ze stelde: "Diversiteit gaat over de mix, maar inclusie gaat over het laten werken van die mix." Hiermee onderstreepte ze het belang van een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

In haar presentatie belichtte de hoogleraar negen principes voor een succesvolle diversiteit- en inclusie-aanpak. Ze legde uit waarom leiderschap een sleutelrol speelt in het bevorderen van inclusie en dat een duidelijke visie essentieel is om te begrijpen waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn. Verder benadrukte ze het belang van SMART-doelstellingen om concreet te maken wat men wil bereiken, en de noodzaak om effectief te communiceren over deze doelen. Draagvlak binnen de organisatie is eveneens cruciaal, net als de effectiviteit van interventies om inclusie te bevorderen. Tot slot benoemde zij dat het creëren van een inclusieve cultuur niet zonder monitoring en evaluatie kan. Kennis en vaardigheden op het gebied van diversiteit en inclusie moeten voortdurend worden ontwikkeld.

Dialoogtafels

Na de presentatie werd het onderwerp verder verkend aan de dialoogtafels. Heel betrokken werd er door de deelnemers gesproken over de aanpak en casussen die zij in hun dagelijkse praktijk tegen kwamen. Ook kwamen de uitdagingen aan bod, waarbij deelnemers samen onderzochten wat de randvoorwaarden zijn voor een inclusieve organisatiecultuur en welke lessen getrokken kunnen worden uit eerdere aanpakken. De gesprekken waren intensief en de deelnemers wisselden volop van gedachten uit over de ervaringen, uitdagingen en kansen die zij binnen hun organisaties tegenkomen.

Reflectie

De middag werd afgesloten met het delen van de belangrijkste inzichten. Alle ‘tafels’ presenteerden een samenvatting van hun belangrijkste bevindingen en handvatten voor succesvolle vervolgstappen in de implementatie. De gesprekken hadden duidelijk geleid tot nieuwe inspiratie en handvatten. De bijeenkomst leverde niet alleen een waardevolle uitwisseling van kennis op, maar ook nieuwe verbindingen en samenwerkingen die bijdragen aan een inclusievere toekomst.

Auteur

Afbeelding
Frank
Frank Frissen