Toezichthouder 'met frisse blik': Waar mag ik helpen?

Onlangs mocht ik een aantal masterclasses voor aankomend toezichthouders verzorgen. De belangstelling voor deze opleiding van UMIO | Maastricht University, Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum bleek groot. Van de organisatie begreep ik dat zij de afgelopen jaren een gestage groei zien van het aantal cursisten. Mensen die hun ervaring, kennis, netwerk en energie, vanuit een toezichthoudende rol, ten dienste willen stellen van andere organisaties en tegelijkertijd hun eigen ervaring en ontwikkeling willen verrijken.

Deze ambities klonken ook duidelijk door in de levendige gesprekken die tijdens de masterclasses werden gevoerd. Ik was onder de indruk van de aanwezige deskundigheid van de deelnemers en hun betrokkenheid om een bijdrage te willen leveren. Maar evenzeer van de grote mate van diversiteit van de aanwezigen. Diversiteit in professionele achtergrond en ervaring maar ook in levensfase, wereldbeeld en communicatie-stijl. Het benutten van inzichten en competenties die deze nieuwe lichting toezichthouders meebrengt, betekent zonder enige twijfel een verrijking voor een raad van toezicht of raad van commissarissen.

Het benutten van dit verbeterpotentieel blijkt in de praktijk echter nog niet zo eenvoudig. Menigeen had inmiddels ervaren dat het voor een startende toezichthouder niet meeviel om een functie in een rvt of rvc te verwerven. Dit bleek zeker van toepassing te zijn voor de jongere toezichthouders-in-spé. Zelfs de zoektocht naar een 'stageplek' bleef voor een aantal van hen helaas zonder resultaat. Meer dan eens bleek de geformuleerde ambitie om diversiteit als selectiecriterium mee te nemen, in de praktijk toch nog de nodige koudwatervrees op te leveren. We geven de voorkeur aan meer senioriteit was een veel genoemde reden waarom uiteindelijk toch voor een andere kandidaat werd gekozen. Ook bij raden waar 'senioriteit al ruimschoots vertegenwoordigd was.

Bij Rieken & Oomen zijn we overtuigd van de meerwaarde van diversiteit. Aan veel tafels van raden van toezicht en commissarissen spelen thema’s waar een nieuwe generatie toezichthouders een duidelijke meerwaarde zouden kunnen hebben. Onderwerpen als digitalisering, duurzaamheid, veranderende dienstverleningsconcepten en samenwerkingsvormen, en het boeien en binden van medewerkers stellen organisaties voor uitdagingen waarbij nieuwe, en soms vernieuwende, inzichten en competenties zeker kunnen bijdragen aan het vinden van antwoorden om deze uitdagingen tegemoet te treden.

Maar dan moeten deze 'nieuwkomers' wel aan een rvt- of rvc-tafel mogen aanschuiven! Dat kan uiteraard, en bij voorkeur, op een formele toezichtstoel. Meekijken, denken en praten op een traineeplek zou echter voor menig startende toezichthouder en raad ook al toegevoegde waarde bieden. Ik zou dat alle betrokkenen in ieder geval van harte gunnen.

Auteur

Afbeelding
Frank
Frank Frissen