Veranderende rol toezichthouders zorg & welzijn

Van Rieken & Oomen is inmiddels bekend dat wij binnen de werving en selectie van bestuurders en toezichthouders, niet vanuit een traditioneel perspectief handelen. Onze kandidaten worden niet alleen getoetst op hun cv en wat ze hebben gedaan in het verleden, maar vooral op de opgave en wat er nodig is binnen de organisatie waar wij de opdracht van hebben gekregen. Voor veel maatschappelijke organisaties, onder meer binnen zorg en welzijn, liggen er forse uitdagingen. Zoals slimmer organiseren, meer met minder, langer thuis, juiste zorg op de juiste plek, co-creaties, regionale samenwerking, inzetten op technologie en innovatie.  Vanuit deze opgave constateren wij samen met Rijnconsult dat traditionele organisatiemodellen en patronen geen soelaas meer bieden, onder het motto ‘als we blijven doen zoals we altijd blijven doen, zal er niets veranderen.’

Andere perspectieven op diversiteit en leiderschap 

De transitie binnen zorg en welzijn vraagt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de toezichthouders om andere perspectieven te zoeken op diversiteit en leiderschap. 

De NVTZ (toezichthouders in zorg & welzijn) beschrijft een veranderende rol:

  • Van compliance naar congrueren met de maatschappelijke opgave,
  • Van klankbord naar partnership,
  • Van een smalle werkgeversrol naar een brede werkgeversrol,
  • Van ambassadeur naar de hoeder van de dialoog.

De NVTZ adviseert raden van toezicht om een toekomstvisie op te maken die aansluit op de transitie. Waar naast de beheersing van risico op de transitie, ook aandacht is voor gedrag en cultuur. Waar innovatie en technologie niet alleen in de organisatie maar ook binnen het toezicht wordt verankerd. Kortom dat binnen de raden van toezicht deze onderwerpen worden geagendeerd en in kennis worden geborgd.

Hoe geef je invulling aan deze veranderende rol

Vanuit de opgave van de organisatie en de nieuwe rol die dit vraagt van de toezichthouders, ondersteunt Rieken & Oomen/ Rijnconsult de raden van toezicht om invulling te kunnen geven aan deze veranderende rol. 

Vanuit haar jarenlange ervaring binnen werving en selectie ziet Rieken & Oomen dat het niet alleen gaat om het binnen halen van die ene juiste kandidaat als garantie van een duurzame plaatsing. Dat het vooral gaat om een duidelijke koers, teamdynamiek, de facilitering,  het zorgvuldig on-boarden en het bieden van begeleiding van een nieuwe bestuurder of toezichthouder, zowel bij onervaren als bij ervaren kandidaten.

Persoonlijkheidsanalyse

Om raden van toezicht bij wisselingen van de leden zo optimaal mogelijk te ondersteunen, richt Rieken & Oomen zich binnen de werving en selectie op alle diversiteitsperspectieven van onze kandidaten. Wat betreft persoonstyperingen zetten wij steeds vaker de DISC Persoonlijkheidsanalyse in om vanuit een divers(er) palet op de samenstelling van de toezichthouders, de effectiviteit binnen de raad te vergroten. Ook wordt de vraag naar het DISC-instrument voor de gehele raad binnen de zelfevaluaties groter. Doel van dit zogenaamde DISC-groepsprofiel is om  meer inzicht en houvast te geven om de onderlinge samenwerking te kunnen versterken, juist in het belang van de genoemde transitie. En voor de toekomstvisie denken we ook graag mee met onze collega's van adviesbureau Rijnconsult. 

Meer over Disc-analyse

Bestel boekje Diversiteit in raden van toezicht


Samen over sparren?

Auteur

Afbeelding
Jacqueline
Jacqueline Kropman
16 mei 2022