Vijf voordelen van divers en inclusief medewerkers werven

Maar er zijn er nog veel meer… 

Rieken & Oomen beschouwt diversiteit en inclusie als een belangrijk onderdeel van haar DNA. Sterker nog: het streven naar D&I is de reden dat we 35 jaar geleden zijn opgericht! 

1988 is het als Tiny Rieken om zich heen veel vrouwen met talent ziet die graag aan het werk willen in mooie functies, maar er niet tussenkomen. Na haar oproep  in de lokale krant aan ambitieuze vrouwen zich te melden, wordt ze overstelpt met reacties en neemt haar werving en selectie bureau een vlucht!

Vanuit Rieken & Oomen zien we dat diversiteit en inclusie een grotere aandacht krijgt. Opdrachtgevers erkennen steeds meer het belang én de voordelen van een divers personeelsbestand. Werving en selectie spelen hierbij een cruciale rol, omdat het de eerste stap is om diversiteit en inclusie te introduceren in de organisatie. Vanuit Rieken & Oomen gaan we dan ook graag het gesprek aan met opdrachtgevers, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht/-commissarissen omdat D&I niet in iedere organisatie vanzelfsprekend is.

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt een  kandidaat met een migratieachtergrond gevraagd “wat is nou jouw achtergrond”. De kandidaat zegt daarop: “u heeft mijn cv toch voor u liggen. Heeft u daar nog aanvullende vragen over?” Het commissielid zegt: “nee, ik bedoel: waar kom jij vandaan, ik zie dat je een andere achtergrond hebt”. De kandidaat is hier niet verder op ingegaan, maar het typeert wel hoe er -nog geregeld- gekeken wordt.

Het wervings- en selectieproces van Rieken & Oomen vormt de basis voor het opbouwen van een divers personeelsbestand. Het gaat ons niet alleen om het vinden van de "beste" kandidaat op basis van traditionele criteria. Maar ook om het erkennen en waarderen van de unieke vaardigheden, talenten en perspectieven die individuen met een diversiteit aan achtergronden en geaardheden kunnen bijdragen.

Een van de belangrijkste voordelen van divers en inclusief werven is dat uw organisatie zo bredere pool van gekwalificeerde kandidaten aantrekt. Door bewust te zoeken naar kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven, kunnen organisaties profiteren van verschillende denkwijzen en ideeën.

Dit leidt tot een grotere creativiteit en innovatie en betere oordeels- en besluitvorming binnen de organisatie. Dit divers en inclusief zoeken naar kandidaten doen wij al jaren en heeft ons als W&S-bureau een interessante database van kandidaten opgeleverd.

We zijn ervan overtuigd, en onderzoek bevestigt dit, dat organisaties die divers en inclusief werven betere resultaten realiseren. Immers, een divers personeelsbestand zorgt voor een rijkere mix van vaardigheden en talenten. Hierdoor zijn teams beter in staat zijn om complexe problemen aan te pakken en effectieve oplossingen te vinden. Daarnaast draagt een inclusieve werkomgeving bij aan een hogere betrokkenheid en tevredenheid onder werknemers, wat op zijn beurt de kwaliteit van het werk en de productiviteit verhoogt.

Een ander belangrijk argument voor divers en inclusief werven is dat wij ervaren dat dit ervoor zorgt dat een organisatie beter aansluit bij de samenleving waarin zij opereert. Klanten en consumenten worden steeds bewuster en veeleisender op het gebied van diversiteit en inclusie. Door een divers en inclusief personeelsbestand te hebben, kan een organisatie beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van haar klanten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een grotere klanttevredenheid en groei. Klanten, personeel en hun organisaties willen in toenemende mate een afspiegeling zijn van de samenleving waarbinnen zij participeren.

Tot slot draagt divers en inclusief werven voor wat betreft Rieken & Oomen bij aan de rechtvaardigheid en gelijkheid binnen organisaties en de samenleving als geheel. Het creëren van kansen voor mensen met diverse achtergronden en talenten en het waarborgen van een gelijke behandeling bevordert een inclusieve samenleving. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen.

Kortom, voor Rieken & Oomen is divers en inclusief werven niet alleen een morele verplichting, maar ook een belangrijke strategie voor onze opdrachtgevers om hun aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te vergroten en om hele goede medewerkers te kunnen binden en boeien. 

Diversiteit leidt tot een breder scala aan talent, stimuleert creativiteit en innovatie, verhoogt de productiviteit en prestaties, zorgt voor een betere aansluiting bij de samenleving en bevordert rechtvaardigheid en gelijkheid. Het opnemen van D&I in de werving en selectieprocessen is dan ook cruciaal om deze voordelen te kunnen realiseren. Wij dragen hier graag aan bij om zo onze klanten nog succesvoller te laten worden.

Auteur

Afbeelding
Peter van den Berg
Peter van den Berg