'Waar sta jij over 10 jaar?'

'Waar sta jij over 10 jaar?' Een veelgehoorde vraag tijdens menig sollicitatiegesprek. De interviewer probeert zo een beeld te krijgen van jouw ambities en toekomstplannen en na te gaan of die matchen met de langetermijnvisie van de organisatie. Of je nu leeft volgens het ‘ik-zie-wel-wat-het-leven-mij-brengt’ principe of je een helder doel voor ogen hebt: het loont de moeite om stil te staan bij welke impact je wil maken met je carrière.

Meerdere onderzoeken laten zien dat wie een goed beeld heeft van zijn of haar carrière meer kans heeft om die daadwerkelijk ook te realiseren. Een helder doel voor de langere termijn zorgt dat je gemakkelijker focus houdt. Het helpt je daarnaast in het maken van keuzes en om ‘nee’ te zeggen tegen zaken die niet passen bij je lange termijnperspectief. Zo bouw je bewust aan een helder profiel.

Een loopbaan kun je desondanks niet altijd plannen. De meeste carrières ‘meanderen’ en bestaan uit verschillende stappen: soms zijwaarts, soms verdiepend en dan weer een stap gericht op de breedte. Vaak doe je datgene wat zich op je pad aandient. De organisatie waarin je werkt heeft daarbij een grote invloed op je kansen en mogelijkheden. Maar juist door stil te staan en voor jezelf na te gaan wat je belangrijk vindt en welke kant je op wilt, neem je zelf de regie over je loopbaan.

Carrière-ankers

Maar hoe vind je een baan die past bij jou als mens en bij wat je belangrijk vindt? Psycholoog en wetenschapper Edgar Schein heeft na jaren onderzoek een theorie ontwikkeld die stelt dat mensen gedurende hun eerste jaren werkervaring een zelfbeeld rond werk ontwikkelen. Hij stelt dat je door werk inzicht verkrijgt in je vaardigheden en talenten, je drijfveren en waarden. Deze combinatie van persoonlijke kernwaarden, drijfveren, behoeften en waargenomen talenten vormen de zogeheten carrière-ankers. Deze zijn zo fundamenteel dat je ze niet wilt opgeven en staan voor wie jij werkelijk bent. Wanneer je een baan kiest die overeenkomt met je waarden heb je meer kans om plezier en uitdaging te vinden in je werk.

Schein onderscheidt acht carrière-ankers

Carriere ankers
 • Inhoud
  De loopbaan concentreert zich rond een specifieke competentie. Groei wordt gezocht in het deskundigheidsgebied en niet in de hiërarchie. Je zoekt verdieping in je vak en je “arbeidsidentiteit” hangt nauw samen met de inhoud van je werk.
 • Algemeen management
  De loopbaan concentreert zich rond talenten en vaardigheden op drie terreinen, analytisch, interpersoonlijk en emotioneel. Groei wordt gezocht in de hiërarchie naar een zwaarder verantwoordelijkheidsniveau.
 • Autonomie
  In de loopbaan wordt gezocht naar vrijheid van dwang en verplichtingen. De primaire behoefte bestaat uit het op zichzelf zijn en het kunnen bepalen van eigen tempo en werkgewoonten.
 • Stabiliteit
  In de loopbaan wordt gezocht naar werk dat aansluit bij datgene wat de werkgever verlangt. De primaire behoefte is werkzekerheid, een stabiel inkomen en een stabiele toekomst.
 • Ondernemerschap
  In deze loopbaan hebben mensen de behoefte iets te creëren dat geheel van henzelf is. Zelfvoortzetting door de creatie van een product of proces staat centraal.
 • Toewijding
  De loopbaan concentreert zich rond een waarde van dienstverlening of hulprelatie die belangrijker is dan competenties of benodigde talenten. Dit anker kan gecombineerd worden met de andere ankers, echter dit anker van toewijding blijft centraal staan.
 • Uitdaging
  Er wordt continu gezocht naar grensoverschrijding en uitdaging, het overwinnen van obstakels en onmogelijke hindernissen. Er is steeds een uitdaging nodig om verveling of irritatie te voorkomen.
 • Levensstijl
  In deze loopbaan wordt geen keuze gemaakt tussen zorg voor loopbaan, gezin en eigen ontwikkeling. Er is een keuze voor integratie en balans en van daaruit dienen steeds bewust keuzes gemaakt te worden.

Carrière-adviesgesprek

Hoe kom je van deze carrière-ankers tot een passende volgende loopbaanstap? Regelmatig krijgen wij het verzoek om eens te sparren over carrièrevragen. Misschien heb je al goed helder wat je carrière-ankers zijn en vraag je je af hoe je die directie- of bestuurdersfunctie kunt bereiken. Wellicht verandert de organisatie en vraag je je af of je mee wilt of kunt veranderen. Of ben je toe aan een loopbaanstap in een totaal andere richting.

In een persoonlijk, intensief en interactief carrière-adviesgesprek ga je samen met een van onze senior adviseurs op zoek naar antwoorden op jouw specifieke loopbaanvraag. De adviseurs van Rieken & Oomen hebben een jarenlange expertise opgebouwd in werving en selectie in het (semi)publieke domein en kennen de arbeidsmarkt goed. Zij helpen je op weg door naast inzicht te bieden, je te ondersteunen en net dat ene zetje te geven richting jouw gewenste toekomst.

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life”
- Confucius, Chinese filosoof en politicus. (551 v.C -479 v.C.)

Bron

 • Schein Edgar H. (2001). Ontdek je werkelijke waarden. Loopbaanankers. Nederlandse vertaling, Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN 9057121190.
 • Werkboek loopbaanankers; in het kader van loopbaanontwikkeling. GITP, 2010.

 

Meer informatie over het carrière advies gesprek?

Klik hier

Auteur

Afbeelding
Jacqueline
Jacqueline Kropman
12 september 2022