Procedure kandidaten

Onze werving- en selectieprocedure is intensief. We letten scherp op iemands managementkwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken. Alleen als die passen bij de aard en cultuur van de opdrachtgever, dragen we de kandidaat voor. In de selectieprocedure hebben we met elke kandidaat tenminste één gesprek, persoonlijk, uitgebreid en toegespitst op de betreffende vacature. We controleren de gegevens uit het cv van de kandidaat. Zo krijgen we een goed beeld van iemands capaciteiten en karakter. Omgekeerd krijgen de kandidaten ook een duidelijk beeld van de opdrachtgever en de verwachtingen van de organisatie.

Kwaliteit

Rieken & Oomen gaat niet over een nacht ijs. Wij oriënteren ons grondig op de mogelijkheden en informeren u daarover niet minder grondig. Alleen bij een reële kans van slagen nemen we de opdracht aan. We verdiepen ons in uw wensen en ideeën, en de organisatie waar het om gaat. Voor de werving kijken we eerst in ons eigen bestand; adverteren doen we alleen als het noodzakelijk is en altijd in overleg met de opdrachtgever. De grootste kans van slagen is de leidraad bij deze beslissing. Als het tot een voordracht komt, zijn we het liefst aanwezig bij de selectiegesprekken. In ieder geval staan we u, overeenkomstig uw wensen, met raad en daad terzijde. Onze nazorg bestaat uit regelmatige contacten met kandidaat en werkgever na plaatsing van de kandidaat.

Onafhankelijke toetsing

Wij besteden extra aandacht aan klant- en kandidaattevredenheid. Naast dat wij dit veelvuldig toetsen zijn wij aangesloten bij summum.nu en werken wij volgens de Summum.nu gedragscode. De bureaus met het kwaliteitslabel Summum.nu zijn het neusje van de zalm als het gaat om werving, search en selectie. Met een transparante werkwijze, vastgelegd in duidelijke afspraken bieden deze bureaus de zekerheid van een optimale invulling en rendement van elke opdracht. De Summum.nu bureaus onderscheiden zich door het bieden van een unieke garantie, hoge kwaliteit en transparantie. Summum.nu bureaus laten een onafhankelijke partij regelmatig onderzoeken of de geleverde kwaliteit onverminderd hoog is. De bureaus hebben met elkaar gedragsregels opgesteld waarin duidelijk is verwoord hoe zij met elkaar willen samenwerken om elke opdracht tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen!