Manager Bedrijfsvoering

Organisatie

RIBW Brabant

Status

Succesvol ingevuld

Locatie

TILBURG

Een stevige en stimulerende manager die in de actuele dynamiek van de organisatie richting en sturing geeft aan de bedrijfsvoeringprocessen, ze ‘lean’ maakt en verder aanscherpt, om zo een optimale ondersteuning en dienstverlening te realiseren.