Over Rieken & Oomen

Rieken & Oomen is sinds 1988 actief met werving, selectie en interim. Vanuit onze vestigingen in Maastricht en Utrecht bemiddelen wij kandidaten voor reguliere- en interimfuncties. Onze werving richt zich in het bijzonder op toezichthouders, bestuurs- en managementfuncties in Zorg & Welzijn, Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Real Estate. Sinds januari 2016 maakt Rieken & Oomen onderdeel uit van Rijnconsult, een maatschappelijk betrokken adviesbureau. Rieken & Oomen richtte zich oorspronkelijk op de bemiddeling van vrouwelijke managers en bestuurders. Nog steeds hebben wij diversiteit in de breedste zin hoog in het vaandel staan. 

Diversiteit

Wij werken er bij Rieken & Oomen al vele jaren succesvol aan om getalenteerde vrouwen op mooie posities te bemiddelen. Ons wervings- en selectiebureau staat al ruim dertig jaar bekend om de grote hoeveelheid vrouwen die zich bij ons melden en die wij weten te plaatsen in mooie, aansprekende (top) functies. Onze oprichtster Tiny Rieken kreeg in 2019 zelfs een koninklijke onderscheiding vanwege haar grote verdienste voor het bevorderen van de positie van vrouwen in topfuncties en in de maatschappij.

Ondanks dit succes is het opvallend, dat we ruim dertig jaar later, nog steeds niet veel verder gekomen zijn in deze discussie. Het merendeel van de studenten in Nederland is vrouw, onze maatschappij is gebaseerd op gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de discussie over het belang van diversiteit heeft de boardroom inmiddels bereikt. En gelukkig, topmannen spreken zich inmiddels openlijk uit voor topvrouwen. Toch is diversiteit in de top van organisaties nog steeds geen vanzelfsprekendheid.

Want diversiteit is meer dan alleen mannen versus vrouwen. Het gaat ook over diversiteit in persoonsprofielen, achtergrond en culturele bagage. Meer diversiteit leidt tot betere resultaten en creëert een organisatiecultuur die doelgerichter, professioneler, innovatiever en toegankelijker is, gericht op de menselijk maat.

Bij Rieken & Oomen geloven we hierin en worden we door onze opdrachtgevers gevraagd om aan deze diversiteit een bijdrage te leveren. Dat doen wij graag! Diversiteit, in alle vormen, is iets waar wij, elke dag weer, vol overgave aan werken.

Bestel ons boekje over diversiteit in Raden van Toezicht >>

Verrassende matches

Onze brede kijk op organisatie- en netwerkvraagstukken maakt dat wij in staat zijn om tot verrassende matches te komen. Wij beschikken over een omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand en netwerk met kandidaten uit alle delen van het land en met een diverse achtergrond. Het is vooral dit persoonlijke en exclusieve netwerk dat in onze sectoren tot goede resultaten leidt en maakt dat wij al dertig jaar met veel plezier ons werk mogen doen. 

onsverhaal

onsverhaallegenda
 

Waarom klanten nog meer voor Rieken & Oomen kiezen

  • Onze inspanningen leiden in 97% van de gevallen tot duurzame en succesvolle benoemingen.
  • Wij beschikken over een zeer groot landelijk én regionaal netwerk met een kantoor in Maastricht en Utrecht.RO 30 jaar
  • U kunt erop rekenen dat wij goede kandidaten ook daadwerkelijk weten te vinden. Bovendien durven wij met (aangename) verrassingen te komen.
  • Tijdens onze evaluatiegesprekken met opdrachtgever en kandidaat toetsen we of beide partijen tevreden zijn over de samenwerkingsrelatie. We hanteren een garantieperiode van negen maanden als blijkt dat de benoemde kandidaat tóch niet voldoet aan uw verwachtingen.
  • Onze adviseurs hebben zelf ervaring als lijnmanager- directeur én als toezichthouder
  • Door intensieve samenwerking met Rijnconsult is er in huis veel ervaring aanwezig met veranderkundige vraagstukken zoals zelfsturing, arbeidsvraagstukken, keten- en netwerksamenwerking, procesoptimalisatie en samenwerkingsverbanden.
  • Wij zijn aangesloten bij ROA en RIM en we hebben een samenwerking met het VNG.
  • Door onze betrokkenheid bij de “Leergang voor Aankomend Commissarissen Woningcorporaties van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • Wij hebben inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in werving- en selectievraagstukken.

Lees meer over onze werkwijze>>
 

Over de oprichting en missie van Rieken & Oomen

Grondlegster Tiny Rieken heeft het haar passie en ambitie gemaakt om het ‘old boys network’ binnen te dringen en er vrouwen tussen te plaatsen. En daarin is zij zeer succesvol. Ze heeft er 2019 zelfs een lintje voor mogen ontvangen. In een kort interview vertelt zij over de oprichting en haar visie. 

video interview Tiny Rieken