Over Rieken & Oomen

Opgericht in 1988 en alleen tevreden met een perfecte match tussen opdrachtgever en kandidaat. We zijn vooral actief binnen de publieke sector en werken samen met gemeenten en provincies, real estate, organisaties voor gezondheidszorg, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening en onderwijs.


Diversiteit in recruitment

Rieken & Oomen is hét werving- en selectiebureau oorspronkelijk opgericht om een actieve rol te vervullen in de bemiddeling van vrouwelijke kandidaten voor management- en directieposities. En hoewel de beste kandidaat leidend is, is er de afgelopen jaren een fors aantal vrouwelijke kandidaten bemiddeld en hebben we daardoor een aanzienlijk bestand van vrouwelijke kandidaten verder uitgebouwd. Diversiteit in combinatie met de opgebouwde netwerken vanuit het verleden, resulteert in meer dan 50% van de plaatsingen in de benoemding van een vrouwelijke kandidaat.
 

Onze markten

Door onze uitgebreide ervaring en exclusief netwerk op de markten in de non-profit sector, kunnen wij snel inhoudelijk snel schakelen en u van een passend adviesplan voorzien. Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren al diverse functies mogen vervullen in de zorg- sector, gemeente/ overheid, real estate en publieke sector.


Waarom klanten voor Rieken & Oomen kiezen

Wij noemen graag de voordelen op die de samenwerking met Rieken & Oomen u biedt:

  • Rieken & Oomen heeft ruime ervaring met het werven van Commissarissen en Bestuurders.
    Wij verwijzen u hiervoor graag naar onze referentielijst in de bijlage.

  • Door onze betrokkenheid bij de “Leergang voor Aankomend Commissarissen Woningcorporaties van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties zijn wij goed op de hoogte van de nieuwe Woningwet.

  • De regio is ons zeer goed bekend. Wij beschikken over een zeer groot landelijk netwerk en regionaal netwerk met een kantoor in Maastricht en Utrecht.

  • Ons omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand vergroot de kans op het vinden van voldoende benoembare kandidaten.

  • Wij kijken zeer zorgvuldig naar de context en cultuur waarbinnen het lid Raad van Commissarissen en de Directeur-Bestuurder zich gaan begeven.

  • U kunt erop rekenen dat wij goede kandidaten ook daadwerkelijk weten te vinden. Bovendien durven wij met (aangename) verrassingen te komen.

  • Onze inspanningen leiden in 97% van de gevallen tot duurzame en succesvolle benoemingen.

  • Tijdens onze evaluatiegesprekken met opdrachtgever en kandidaat toetsen we of beide partijen tevreden zijn over de samenwerkingsrelatie. We hanteren een garantieperiode van negen maanden als blijkt dat de benoemde kandidaat tóch niet voldoet aan uw verwachtingen.

collage riekenoomen